Mahashmashana

Der gro├če (maha) Verbrennungsplatz (shmashana).

Siehe Varanasi