Pitamaha

Gro├čvater.

Brahma wird so genannt, auch Bhishma im Mahabharata.