Samvatsara

Der Jahreskreis.

Siehe auch Ritu, Sauramana, Chandramana