Vishnus Insignien

Padma – Lotus
Sudarshana Chakra – Diskus
Panchajanya Shankha – Muschel
Kaumodaki Gada – Keule
Nandaka Khanga – Schwert
Sharanga Dhanusha – Bogen
Shrivatsa – Locke auf der Brust
Kaustubha Mani – Juwel, das Vishnu an einer Kette um den Hals trägt.
Vanamala – Blütengirlande
Als Pitambara ist Vishnu stets in Gelb gekleidet.