Nakshatra

Mondhäuser, die 27 Töchter Dakshas, die er mit Chandra, dem Mond, verheiratete.

Ihre Namen lauten Ashvini, Pushya, Swati, Shravana, Bharani, Ashlesha, Vishakha, Dhanishtha, Krittika, Magha, Anuradha, Shatabhisha, Rohini, Jyeshtha, Purvabhadrapada, Uttarabhadrapada, Mrigashirsa, Purvaphalguni, Uttaraphalguni, Mula, Ardra, Hasta, Purvashadha, Revathi, Punarvasu, Chitra, Uttarashadha.

Ashvini – Das Nakshatra ist verbunden mit dem Mythos um die Ashvin

Krittika – Das Nakshatra ist verbunden mit dem Mythos um die Geburt Karttikeyas.

Rohini – Das Nakshatra ist verbunden mit dem Mythos um die Lieblingsfrau Chandras.
Zu lesen auf www.hindumythen.de ‚Planeten‘ Planeten Mythen – Der Mond – Warum Chandra zu- und abnimmt.