Panchasabha

Fünf (Pancha) Hallen (Sabha), in denen Shiva als Nataraja Seinen kosmischen Tanz tanzt.

Kanakasabha (auch Ponambalam) – Gold – Chidambaram
Vellisabha – Silber – Alavai (Madurai)
Ratnasabha – Rubin – Tiruvalankadu
Tamrasabha – Kupfer – Tirunelveli
Chitrasabha – Bilder – Tirukutralam

Alle Städte sind Padal Petra Sthalam – Chidambaram wird darin als Tiruchitrakutam aufgeführt.