Kushinagar

Hier starb Buddha, der neunte Avatar Vishnus.